LuminUltra 2

Vattenprover på 3 minuter

Rensman presenterar nu en möjlighet för kommuner och vattenverk att själva ta vattenprover på dricks- och badvatten som inte tar mer än 3 minuter. Man använder sig då av LuminUltra Water Test.

 

Med LuminUltra Water Test kan man:

 • Göra bakteriologisk vattenanalys av dricksvatten och badvatten på 3 minuter med 100% säkerhet
 • Sätt igång driften snabbare efter reparationer och renoveringar
 • Bygg upp rutiner för egenkontroll på vattenverk
 • Spåra föroreningsskillnader
 • Spara arbetstid
 • Spara omkostnader för vattenprovtagning
 • Med uppladdningsbara enheter arbeta ute på fältet

 

     Se hur man använder LuminUltra här.

 

Vad mäter LuminUltra?

LuminUltra Water Test använder sig av den erkända ATP- metoden 2nd Generation, som mäter antalet levande celler i vatten på 3 minuter. Antalet levande celler är en exakt indikator på din vattenkvalitet. Hög mängd av levande bakterier indikerar en hög aktivitet och risk för ytterliggare bakterietillväxt

ATP–metoden er testad mot den erkända HPC– metoden där bakterierna odlas på olika medier. ATP-metoden finns beskriven i en pHD avhandling från DTU. LuminUltra har förbättrat metoden med 2nd Generation.

 

Vad är skillnaden på LuminUltra och den vanliga metoden?

HPC-metoden är ett vattenprov där man odlar på olika medier som genom att göra odlingar, det tar 3-7 dagar. Metoden är allmänt erkänd. Det händer att det blir felprov och alla bakterier låter sig inte odlas.Men det är den metoden som  används i all dokumentation

LuminUltra ger dig antalet av ALLA levande bakterier. Mycket bakterier betyder dålig vattenkvalitet. LuminUltra avslöjar antalet bakterier samtliga bakterier på 30 minuter med en precision på 0,1 picogram/ml vatten.

 

LuminUltra vattenanalys på 3 minuter

 1. LuminUltra systemet filtrerar först ett litet vattenprov för att isolera alla levande celler. Varje levande cell har en  kärna, ATP, som är varje cells energikälla.
 2. Med en kemisk vätska märker vi varje cell och får då ett ATP att lysa upp.
 3. Vi mäter ljuset från cellerna  med PhotonMaster och omsätter det till ett värde som angiver vattenkvaliteten med mycket hög precision. Det tar bara 3 minuter att få fram din vattenkvalitet utan större förberedelser.

 

 LuminUltra 6         LuminUltra 8

Kan jag själv utföra en vattenanalys?

Ja, erfarenheten visar att operatörer kan lära sig att göra korrekta vattenanalyser med LuminUitra efter bara en timmes instruktioner, som också ingår i produktpaketet.

Se hur man använder LuminUltra här.

 

Vad händer om vattenanalysen visar något oväntat?

Det kan hända att en vattenanalys med LuminUitra, som med vanliga vattenanalyser, visar ett oväntat resultat. Vi kan alla göra misstag. Med LuminUitra märker du problemet efter 3 minuter och kan utföra en kontrollerande analys på platsen.Det är snabbt och billigt.

 

Kan jag använda LuminUitra för att dokumentera min dricksvattenkvalitet?

Reglerna säger idag att HPC-metoden som den enda är godkänd som dokumentation. Men det nya EU-drickvattendirektivet tillåter dig att använda nya och snabbare kontrollmetoder i egen kontroll. Med LuminUitra Water Test och LuminUitra Cloud dokumentationsprogram får du ett komplett system för bakteriologisk självkontroll vid vattenverket.

 

Hur håller jag koll på alla mina vattenanalyser?

LuminUltra Cloud-dokumentationsprogrammet är en app för din surfplatta eller mobiltelefon eller tillgänglig på www.luminultracloud.com. Det är alltid till hands och redo för användning. Du anger värden från ett vattenprov med endast 3 siffror. När du är registrerad kan du jämföra den med tidigare analyser, och du kan dela resultat och rapporter med andra i din organisation.
LuminUltra Cloud är en del av produktpaketet och kostar inte extra.

LuminUitra kan med andra test kit analysera kylvatten, bearbetat spillvatten, ballastbakterier på ytliga bakterier vid produktion av matkemi och olja.

 

LuminUltra Water Test består av

 • PhotonMaster luminometer
 • Display med bluetooth
 • SmallLab Kit med 2 pipetter 1 ml och 100 µL
 • Väska med fäste för Tablet (Tablet ingår ej)
 • Racks till provglas
 • Laddare
 • LuminUltra Cloud app och webb administrationsystem
 • QGA kit till 100 drickvattenanalyser med vätskorna UltraCheck, UltraLute och UltraLys 7,5 x Luminase
 • Engångs sprutor
 • Pipettspetsar i 2 storlekar
 • Filter
 • Provglas

LuminUltra 4

Kontakta Torbjörn för mer information

0730-399138

torbjorn@rensman.se