Vattenreservoarer

DSC 0045

  

Rensmans koncept består av rengöringsprodukter från Carela®. Reservoarerna rengörs och desinficeras i en och samma tidsbesparande arbetsgång med en miljövänlig produkt som sprutas på reservoarens insidor med lågt tryck och därefter spolas ytorna av med vatten. När det finns risk att bakterier kan växa och föröka sig i nätet måste det utgående vattnet från vattenverket desinficeras

 

Fördelarna med Rensmans koncept

  • Snabb och ekonomisk rengörning
  • Sprickor och skador upptäcks när reservoaren är tom och ren
  • Ytskiktet rengörs med lågt tryck och bevaras därför intakt
  • Restprodukter kan släppas i avlopp
  • Allt arbete utförs med utrustning som bara används till dessa arbeten
  • Personalen har utbildning i vattenhygien.

 

Reservoar FoereReservoar Efter

           Före rengöring                           Efter rengöring