Om oss

omoss

Historik

Rensman är ett ägarlett företag med säte i Henån på Orust. Här finns vårt kontor och verkstadslokal.

Rensman i sin nuvarande form grundades 1990 av Kjell Borgström. Han hade då under flera år arbetat i branschen. 1995 förvärvades lokaler vid Högelidsvägen i Henån, dit flyttades då kontor och verkstad efter att bolaget växt och tidigare lokaler blivit för små.

Vi har under våra 25 år i branschen skaffat oss stor erfarenhet genom att alltid se framåt och vara innovativa med att utveckla arbetsmetoder för att säkerställa ett bra resultat. Under åren har vi även arbetat utanför Sveriges gränser, förutom våra nordiska grannländer har vi även haft stora projekt i Rumänien och Bahrain.

Kvalitets- och miljöpolicy

Engagemang, förståelse och kompetens hos varje medarbetare är grunden för att uppnå våra delmål:

  • Nöjda kunder
  • Totalkvalitet ska gälla i vårt agerande från första kundkontakt till utförande av arbete och leverans av produkt
  • Ständig utveckling och förbättring så att vi kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar

 

Vi ska...

  • bedriva vår verksamhet så att största möjliga miljöhänsyn säkerställs
  • uppfylla lagar och förordningar
  • öka vår miljökompetens

 

Genom att...

  • använda så miljövänliga produkter som möjligt
  • följa utvecklingen av lagar och regler, utbilda vår personal
  • ställa krav på våra leverantörer i samband med inköp
  • vi följer kvalité- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008 och ISO14001:2004

 

Så att vi...

orsakar minsta möjliga miljöpåverkan på vår omgivning och bidrar till en hållbar utveckling i samhället.